NTT SYSTEM S.A.

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 13 850 000 akcji serii D:

Tadeusz Kurek

Davinder Singh Loomba

Andrzej Rymuza

Anna Pytkowska

Barbara Kurek

Pozostałe podmioty

Struktura akcjonariatuLiczba akcji% posiadanego kapitału% posiadanych praw głosów
Razem:13 850 000100%100%
Tadeusz Kurek3 420 00024.69%24.69%
Davinder Singh Loomba3 308 62523,89%23,89%
Andrzej Rymuza1 144 3138,26%8,26%
Anna Pytkowska800 0005,78%5,78%
Barbara Kurek762 5005,51%5,51%
Pozostałe podmioty4 414 56231.88%31.88%