NTT SYSTEM S.A.

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 13 850 000 akcji serii D:

Tadeusz Kurek

Davinder Singh Loomba

Andrzej Rymuza

Anna Pytkowska

Barbara Kurek

Pozostałe podmioty

Struktura akcjonariatuLiczba akcji% posiadanego kapitału% posiadanych praw głosów
Razem:13 850 000100%100%
Tadeusz Kurek3 362 000*24.27%24.27%
Davinder Singh Loomba3 308 62523,89%23,89%
Andrzej Rymuza1 144 3148,26%8,26%
Anna Pytkowska800 0005,78%5,78%
Barbara Kurek762 5005,51%5,51%
Pozostałe podmioty4 472 56132,31%32,31%

* wg stanu na dzień 03.06.2022 r. (Dane prezentowane na podstawie oświadczenia złożonego w dniu 03.06.2022 r. przez Pana Tadeusza Kurka Prezesa Zarządu NTT System S.A. Zgodnie z treścią tego samego oświadczenia Pan Tadeusz Kurek na dzień złożonego oświadczenia. posiadał 3 360 000 szt. akcji stanowiących 24,26 % kapitału zakładowego
i uprawniających do wykonania 3 360 000 głosów na WZA.)