Zgłaszanie skarg i naruszeń CSR w Spółce NTT System S.A.

Formularz przeznaczony jest do anonimowego zgłaszania skarg i naruszeń CSR w NTT System S.A. zgodnie z przyjętą w Spółce procedurą.

Niniejszy formularz przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w NTT System S.A. oraz stron zewnętrznych i służy do anonimowego zgłaszania Spółce wszelkich zidentyfikowanych działań niepożądanych i niezgodnych z prawem, procedurami, standardami etycznymi oraz standardami odpowiedzialności społecznej.