Informacje inwestorskie

Akcje NTT na giełdzie

Wypłacona dywidenda

Termin wypłaty dywidendy
Wysokość dywidendy łącznie /PLN/
Wysokość dywidendy przypadająca
na jedną akcję /PLN/
2022-10-19
4 064 330,40
0,30
2021-10-19
2 032 412,40
0,15
2020-10-20
948 459,12
0,07
2019-10-16
1 495 365,19
0,11
2018-10-03
1 639 480,44
0,12
2017
-
-
2016-07-15
4 378 032,96
0,32
2015-09-30
2 052 202,95
0,15

Oferta publiczna akcji

Uchwała o emisji akcji serii C została podjęta przez WZA dnia 25 października 2006 roku. Prawa do akcji NTT System S.A., debiutujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrosły na otwarciu o ponad 31% do 5,90 zł za walor. Cena emisyjna akcji NTT System została ustalona na 4,5 zł. Z publicznej oferty akcji spółka pozyskała 49,69 mln zł. NTT System zaoferowało inwestorom 11 042 750 akcji serii C podzielonych na dwie transze. Transza otwarta, skierowana do inwestorów indywidualnych, obejmowała 3 042 750 akcji. Dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczono 8 mln walorów. Zapisy na akcje przyniosły inwestorom indywidualnym uczestniczącym w procesie book-building redukcję na poziomie 95,53%, a dla pozostałych inwestorów w transzy otwartej 97,77%. Ogółem w transzy otwartej zapisy złożyło 736 osób na łączną liczbę ponad 73,5 mln walorów – ponad sześciokrotnie więcej niż zostało im zaoferowanych. Oferta cieszyła się również dużym, zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych, którzy złożyli 44 zapisy. W tej transzy, ze względu na konstrukcję oferty, redukcja nie wystąpiła. Łączna liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży wyniosła 87,3 mln.

W ramach oferty publicznej otwartej zaoferowano 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
– Transza Inwestorów Instytucjonalnych – 8 000 000 akcji
– Transza Otwarta – 3 042 750 akcji

Do obrotu na rynku oficjalnych notowań planowano wprowadzić:
– 347 900 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
– 44 009 350 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
– nie więcej niż 11 042 750 praw do akcji serii C,
– nie więcej niż 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C

Przedział cenowy ustalono na 3,5-5 zł za akcję. Oferujący był Dom Maklerski IDMSA. W dniu 19 marca 2007 r. cena emisyjna akcji serii C (Akcje Oferowane) została ustalona na poziomie 4,50 zł za jedną akcję.

Harmonogram oferty:

Book-building: 15 – 19 marca 2007r.
Podanie ceny emisyjnej: przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane
Zapisy na Akcje Oferowane: 21-26 marca 2007r.

Wykorzystanie środków z emisji:

Budowa zakładu produkcyjnego – 10-11 mln zł
Wdrożenie nowego systemu CRM – 0,5-1 mln zł
Utworzenie centrum szkoleniowego – 0,5-1,5 mln zł
Rozbudowa centrum serwisowego – 0,5 mln zł
Budowa centrum logistycznego – 20 mln zł
Zautomatyzowanie sposobu zamawiania komputerów – 1 mln zł
Środki obrotowe – 13 mln zł

Planowane wpływy netto z emisji - ok. 48 mln zł

REALIZACJA

12.04.2007 – Giełdowy debiut. Cena emisyjna akcji została ustalona na 4,5 zł.
Z publicznej oferty akcji spółka pozyskała 49,69 mln zł
21-26.03.2007 – Zapisy na akcje
15-19.03.2007 – Book-building
07.03.2007 – Konferencja prasowa w hotelu Sheraton – szczegóły pierwszej publicznej oferty akcji NTT System
02.03.2007 – KNF zatwierdziła prospekt emisyjny NTT System
19.12.2006 – Złożenie prospektu emisyjnego NTT System w Komisji Nadzoru Finansowego
14.02.2007 – IPO Day, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – Prezentacja NTT System

NOTOWANIA

Nazwa:  NTT System S.A.
Nazwa skrócona:  NTT SYSTEM
Rynek notowań:  Podstawowy 5 PLUS
Przynależność do sektora branżowego:  Informatyka
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana:  Rynek Podstawowy 5 PLUS
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki:  WIG250, WIG – Poland, WIG – Informatyka, WIG
Adres:  Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa – Wesoła
Telefon: 22 773 62 00; 22 773 62 98
Fax: 22 773 62 99
www:  www.ntt.pl
Email:  inwestor@ntt.pl
Prezes:  Tadeusz Kurek

PROSPEKT EMISYJNY

Prospekt Emisyjny NTT System S.A.

Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego

Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego

Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego