Reklamacje spedycyjne

Warunki uznania reklamacji spedycyjnych:

Uprzejmie informujemy naszych Klientów, że:

  • Podstawą rozpatrzenia reklamacji dostawy towaru jest protokół szkodowy przewoźnika, podpisany przez kuriera.
W momencie odbioru przesyłki, przed jej otwarciem należy sprawdzić stan jednostki transportowej oraz jej zabezpieczeń tj. folii, taśmy z nadrukiem oraz taśmy strepującej a następnie należy sprawdzić ilość i jakość dostarczonego towaru W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z zabezpieczeń zawartość przesyłki musi być sprawdzona w obecności przewoźnika.

Stosowane przez nas rodzaje zabezpieczeń przesyłek:

  • Niebieska taśma z białym napisem: NTT System® Kontrola Bezpieczeństwa Zawartości.
  • Plastikowe taśmy strepujące z napisem: NTT System® spięte metalową klamrą
  • Folia opakowaniowa


Taśma zabezpieczająca lub Bezbarwna taśma zabezpieczającaTaśma strepująca z nadrukiem.


W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w przesyłce( w postaci np. uszkodzenia zabezpieczeń, uszkodzenia jednostki transportowej, uszkodzenia zawartości przesyłki, braku częściowego bądź całkowitego towaru), prosimy o sporządzenie protokołu ze szczegółowym opisem stanu zabezpieczeń oraz stwierdzonych rozbieżności i uszkodzeń dostarczonego towaru. Prosimy również o sporządzenie w miarę możliwości dokumentacji fotograficznej.

Sporządzony protokół należy przesłać mailem na adres: logistyka@ntt.pl bądź faksem na numer 22 77 36 299.