NTT SYSTEM S.A.

Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Regulamin Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

2024-06-27 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • 2024-06-27 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

2023-06-28 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • 2023-06-28 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

2022-06-29 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • 2022-06-29 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

2021-06-29 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • 2021-06-29 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

2020-06-30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 30 czerwca 2020 r.
 • Projekty uchwał na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r. wraz z uzasadnieniem
 • Polityka wynagrodzeń - załącznik do uchwały nr 22
 • Pełnomocnictwo do głosowania - plik PDF
 • Pełnomocnictwo do głosowania - plik edytowalny DOCX
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku sporządzone dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Uchwała nr 1/13/05/2020 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 13 maja 2020 roku
 • Uchwała nr 2/13/05/2020 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 13 maja 2020 roku
 • Uchwała nr 3/13/05/2020 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 13 maja 2020 roku
 • Załącznik do uchwały nr 3/13/05/2020 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 13 maja 2020 roku
 • Uchwała nr 1/21/05/2020 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 21 maja 2020 roku
 • Uchwała nr 2/21/05/2020 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 21 maja 2020 roku
 • Wniosek Zarządu NTT System S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 rok


2020-02-11 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 11 lutego 2020 r.
 • Projekty uchwał na Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 r. wraz z uzasadnieniem
 • Pełnomocnictwo do głosowania - plik PDF
 • Pełnomocnictwo do głosowania - plik edytowalny DOCX


2019-06-25 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakręcie.
 • Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 25 czerwca 2019r.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku sporządzone dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Uchwała nr 1/10/05/2019 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 10 maja 2019 roku
 • Uchwała nr 2/10/05/2019 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 10 maja 2019 roku
 • Uchwała nr 3/10/05/2019 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 10 maja 2019 roku
 • Uchwała nr 1/08/04/2019 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 08 kwietnia 2019 roku
 • Uchwała nr 2/08/04/2019 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 08 kwietnia 2019 roku
 • Uchwała nr 3/08/04/2019 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 08 kwietnia 2019 roku
 • Załącznik do uchwały nr 3/08/04/2019 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 08 kwietnia 2019 roku
 • Pełnomocnictwo do głosowania - plik PDF
 • Pełnomocnictwo do głosowania - plik edytowalny DOCX
 • Uchwała 1/2019/03 Zarządu NTT System z dnia 09 maja 2019 roku
 • Uchwała 2/2019/03 Zarządu NTT System z dnia 09 maja 2019 roku
 • Raport roczny 2018 oraz Skonsolidowany raport roczny 2018


2018-06-13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakręcie.
 • Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku sporządzone dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Uchwała nr 1/10/05/2018 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 10 maja 2018 roku
 • Uchwała nr 3/10/05/2018 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 10 maja 2018 roku
 • Uchwała nr 4/10/05/2018 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 10 maja 2018 roku
 • Raport roczny 2017 oraz Skonsolidowany raport roczny 2017
 • Pełnomocnictwo i formularz głosowania


2017-06-26 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NTT System S.A. na dzień 26 czerwca 2017 r.
 • Projekty uchwał na ZWZ NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r. wraz z uzasadnieniem
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. sporządzone dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Uchwała nr 1/24/04/2017 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 24 kwietnia 2017 roku
 • Uchwała nr 3/24/04/2016 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 24 kwietnia 2017 roku
 • Uchwała nr 4/24/04/2017 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 24 kwietnia 2017 roku
 • Raport roczny 2016 oraz Skonsolidowany raport roczny 2016
 • Pełnomocnictwo i formularz głosowania


2016-05-09 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NTT System S.A. na dzień 9 maja 2016 r.
 • Pełnomocnictwo i formularz głosowania
 • Projekty uchwał na ZWZ NTT System S.A. w dniu 9 maja 2016 r. wraz z uzasadnieniem


2015-05-18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NTT System S.A. na dzień 18 maja 2015 r.
 • Pełnomocnictwo i formularz głosowania
 • Projekty uchwał na ZWZ NTT System S.A. w dniu 18 maja 2015 r. wraz z uzasadnieniem


2014-06-27 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NTT System S.A. na dzień 27 czerwca 2014 r.
 • Pelnomocnictwo i formularz głosowania
 • Projekty uchwał na ZWZ NTT System S.A. w dniu 27 czerwca 2014 r. wraz z uzasadnieniem
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2013
 • Sprawozdanie RN za 2013 r.


2013-04-29 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NTT System S.A. na dzień 29 kwietnia 2013 r.
 • Projekty uchwał na ZWZ NTT System S.A. w dniu 29 kwietnia 2013 r. wraz z uzasadnieniem
 • Raport roczny R 2012
 • Sprawozdanie RN za 2012 r.


2012-10-01 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 1 października 2012 r.
 • Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 1 października 2012 r.
 • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 01 października 2012


2012-06-28 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 28 czerwca 2012 r. oraz treść projektów uchwał
 • Pelnomocnictwo i formularze głosowania
 • Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r.
 • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2011 rok
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r. oraz ocena sytuacji Spółki
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2012 roku


2011-07-04 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 4 lipca 2011 roku oraz treść projektów uchwał
 • Pelnomocnictwo i formularze głosowania
 • Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 4 lipca 2011 r.
 • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2010 rok
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. oraz ocena sytuacji Spółki
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 4 lipca 2011 r.


2010-12-21 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System Spółka Akcyjna na dzień 21 grudnia 2010 r.
 • Pelnomocnictwo i formularze głosowania
 • Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 21 grudnia 2010 r.


2010-06-28 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 28 czerwca 2010 roku
 • Pełnomocnictwo oraz formularze głosowania
 • Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2010 r.
 • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2009 rok
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. za rok obrotowy 2009
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2010r.
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w NTT System S.A.