NTT SYSTEM

SERWIS CENTRALNY

Zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować bezpośrednio do Serwisu Centralnego znajdującego się w miejscowości Zakręt, przy ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła. Reklamowane urządzenia należy dostarczać wyłącznie drogą pocztową lub spedycyjną.


Serwis Centralny firmy NTT System S.A. przyjmuje zgłoszenia reklamacji drogą telefoniczną lub poprzez e-mail w dni powszednie w godzinach 9.00 do 16.00.


Przesyłki do serwisu prosimy adresować:

Serwis Centralny NTT System S.A.

Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89,
05-077 Warszawa-Wesoła

tel. +48 22 773 62 10
fax. +48 22 773 62 29
e-mail:
reklamacje@ntt.pl

Serwis Centralny NTT znajdujący się w miejscowości Zakręt przy ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła obsługuje jedynie reklamacje dostarczane drogą pocztową bądź spedycyjną. Serwis Centralny NTT nie obsługuje reklamacji dostarczanych osobiście.