Dobre praktyki NTT

2023-03-28
Załącznik

Załącznik Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

2023-03-28
Raport EBI 01/2023

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2021-07-30
Raport EBI 01/2021

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2021-07-30
Załącznik

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

2020-01-20
Raport EBI 01/2020

Raport z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

2020-01-17
Załącznik

Załącznik do raportu EBI 01/2020
Uchwała nr 2/17/01/2020 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie opinii dot. planowanych zmian w Statucie NTT System S.A.

2019-04-05
Raport EBI 01/2019

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2017-07-19
Raport EBI 02/2017

Powołanie Komitetu Audytu

2017-02-12
Raport EBI 01/2017

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2014-03-28
Raport EBI 1/2014

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2017-02-12

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

2019-04-05

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie i Grupy Kapitałowej NTT System S.A. przyjęta Uchwałą przez Komitet Audytu NTT System S.A.
Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie i Grupy Kapitałowej NTT System S.A. przyjęta Uchwałą przez Komitet Audytu NTT System S.A.
Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie i Grupy Kapitałowej NTT System S.A. przyjęta Uchwałą przez Komitet Audytu NTT System S.A.