Dobre praktyki NTT

2019-04-05
Raport EBI 01/2019

NTT System Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2017-07-19
Raport EBI 02/2017

Powołanie Komitetu Audytu

2017-02-12
Raport EBI 01/2017

NTT System Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Raport EBI 1/2014

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2017-02-12

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

2019-04-05

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie i Grupy Kapitałowej NTT System S.A. przyjęta Uchwałą przez Komitet Audytu NTT System S.A.
Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie i Grupy Kapitałowej NTT System S.A. przyjęta Uchwałą przez Komitet Audytu NTT System S.A.
Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie i Grupy Kapitałowej NTT System S.A. przyjęta Uchwałą przez Komitet Audytu NTT System S.A.