Informacje inwestorskie

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

 

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2024 r. – 30 maja 2024 roku.

– za III kwartał 2024 r. – 29 listopada 2024 roku.

  1. Skonsolidowany raport półroczny:

– za I półrocze 2024 r. – 30 września 2024 roku.

III. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny:

– za 2023 r. – 29 marca 2024 roku.

– za 2024 r. – 28 marca 2025 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U.2018.0.757):

– na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty

kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia,

– na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne

skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia,

– na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i

skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.