Reklamacje komputerów

Szanowny Użytkowniku komputera NTT:

 • jeżeli podczas użytkowania komputera, wyprodukowanego w naszej firmie stwierdziłeś, że nie funkcjonuje on prawidłowo, zapraszamy do skorzystania z naszej fachowej obsługi serwisowej.
 • Możesz skontaktować się z naszym Serwisem Centralnym telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Istnieje możliwość usunięcia Twojego problemu z pomocą pracownika pomocy technicznej.
 • Jeżeli Twój komputer objęty jest gwarancją w systemie Door-to-Door odbierzemy go od Ciebie, naprawimy i odeślemy z powrotem.

Aby skorzystać z gwarancji w systemie Door-to-Door postępuj następująco:

  1. W celu ustalenia terminu odbioru komputera przez firmę spedycyjną skontaktuj się z Serwisem Centralnym NTT System S.A.:

 • telefonicznie z numerem +48(22) 773 62 10

 • faxem na numer +48(22) 773 62 29

 • pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@ntt.pl

  1. Komputer zostanie odebrany przez firmę kurierską określoną przez NTT System, ze wskazanego adresu oraz w ustalonym terminie.

  2. NTT System S.A. pokrywa koszty transportu komputera tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia usterki zgodnie z punktem 1. niniejszej instrukcji. W przypadku nie spełnienia tego warunku NTT System nie pokrywa kosztów transportu do serwisu.

  3. Komputer musi być prawidłowo zapakowany, w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym, dobrze zabezpieczającym sprzęt przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.

  4. NTT System S.A. nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu na skutek złego zabezpieczenia przesyłki.

  5. Wraz z komputerem należy spakować następującą dokumentację:

 • wypełniony i podpisany Arkusz Reklamacyjny komputera NTT. (ściągnij Acrobat Reader)

 • oryginalną, prawidłowo wypełnioną Kartę Gwarancyjną, właściwą dla danego egzemplarza komputera (należy zwrócić uwagę na zgodność numerów seryjnych).

 • kopię faktury zakupu lub paragonu.

   1. Po wykonaniu naprawy komputer zostanie odesłany na adres zgłaszającego awarię, na koszt NTT System S.A.

   2. Prosimy zapoznać się z systemem reklamacji spedycyjnych i zabezpieczeń paczek wysyłanych przez NTT System S.A. i zastosowanie się do zawartych w nim wskazówek, w momencie odbioru przesyłki z serwisu.

   3. NTT System S.A. nie pokrywa kosztów transportu oraz obsługi serwisowej, w przypadkach wystąpienia uszkodzeń opisanych w punktach 3, 4, 22, 23 i 25 Warunków Gwarancji. Szczegółowych informacji dotyczących serwisu komputerów NTT oraz pomocy technicznej udziela telefonicznie Serwis Centralny NTT System S.A., w dni robocze, w godzinach 9.00 - 16.00.