ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zasady przesyłania zapytań ofertowych

1. Zapytania powinny być przesyłane w formacie MS Office (*.doc, *.xls) lub OpenOffice (*.sxw, *.sxc), nie mogą zawierać wyłącznie samej specyfikacji technicznej. Dopuszczalne jest przesłanie SIWZ faksem lub w formacie PDF lub JPEG. Prosimy o nie przysyłanie niekompletnych skanów SIWZ.

 

2. Jeżeli oferta ma być w określonym formacie lub zawierać tabele porównawcze itp. to należy je przysłać w formie elektronicznej.

 

3. W zapytaniu należy umieścić następujące informacje:

* nazwa użytkownika końcowego
* klient (partner, integrator) i jego referencje
* termin złożenia ofert
* termin realizacji
* wymagany okres gwarancji
* wymagane certyfikaty i oświadczenia
* dodatkowe informacje wg. uznania zamawiającego

 

4. Należy określić pracownika NTT opiekującego się danym klientem. Ustala on z klientem warunki realizacji, kredyt, transport, termin płatności, wystawia fakturę itp.

 

5. Zapytania należy przesyłać najpóźniej 3 – 4 dni robocze przed terminem złożenia ofert. W szczególnych wypadkach, dopuszczalne są odstępstwa od tego terminu – po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 

6. Wyniki otwarcia ofert należy niezwłocznie przekazać do DZP – jest to szczególnie istotne ze względu na organizację zamówień podzespołów potrzebnych do realizacji przetargu.

Sprawdź przykładowe konfiguracje - komputerów NTT® Business:

Komputer NTT Business W 960M
Komputer NTT Business W 900M
Komputer NTT Business W 900A
Komputer NTT Business ZB-W900M-P46
Komputer NTT Business ZB-W900G-P21
Komputer NTT Business ZB-W900G-P27
Komputer NTT Business W 514M-P27
Komputer NTT Business W 900G
Komputer NTT Business WA 900W
Komputer NTT Business W 500M
Komputer NTT Business W900M

Sprawdź przykładowe konfiguracje - monitory NTT®:

Monitor NTT

Sprawdź przykładowe konfiguracje - Serwery NTT®:

Serwer NTT Tytan 2208S121
Serwer NTT Tytan 2208S16 Advanced
Serwer NTT Tytan 4108S14 Business