NTT SYSTEM S.A.

Władze spółki

ZARZĄD NTT SYSTEM S.A.

Prezes Zarządu – Pan Tadeusz Kurek
Wiceprezes Zarządu – Pan Jacek Kozubowski
Wiceprezes Zarządu – Pan Witold Markiewicz
Wiceprezes Zarządu – Pan Marcin OlszewskiŻYCIORYSY CZŁONKÓW ZARZĄDU NTT SYSTEM S.A.

Tadeusz Kurek – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (dawniej Wydział Elektroniki PW), uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika na kierunku Telekomunikacja.

Przebieg kariery zawodowej:
1983 - 1984 Asystent Instytut Geofizyki PAN.
1984 - 1985 Konstruktor Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telekomunikacyjnych.
1985 - 1987 Asystent Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.
1987 - 1988 Handlowiec Comp Sp. z o.o.
1988 - 1989 Wiceprezes Zarządu Adata Sp. z o.o.
1989 - 2006 Prezes Zarządu NTT System Sp. z o.o.
2004 Prezes Zarządu NTT System S.A. ( dawniej NTT Nowy System S.A.)
2016 Członek Rady Nadzorczej Tryboń TPPI Spółka Akcyjna.
W 2006 roku został uhonorowany przez Magazyn Computer Reseller News tytułem „Postać Rynku IT roku 2005”.Jacek Kozubowski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej ( dawniej Szkoła Główna Planowania i Statystyki ), uzyskał tytuł magistra ekonomii na kierunku Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna.

Przebieg kariery zawodowej:
1981 - 1989 Główny Ekonomista, Kierownik Działu Ekonomicznego Zakład Budowlano-Remontowy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych.
III - X 1989 Kierownik Działu ADATA Sp. z o.o.
1989 - 2006 Wiceprezes Zarządu NTT System Sp. z o.o.
1999 - 2006 Prezes Zarządu NTT System Transport Sp. z o.o.
2004 Wiceprezes Zarządu NTT System S.A.Witold Markiewicz – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej, uzyskał tytuł magistra inżyniera chemika na kierunku Energochemiczne Przetwórstwo Węgla.

Przebieg kariery zawodowej:
1979 - 1985 Mistrz zmiany Wydziału Chemicznego, Kierownik zmiany Wydziału Pieców Koksowniczych , Kierownik I Oddziału Pieców Koksowniczych Huta im. Sędzimira w Krakowie.
1985 - 1986 Właściciel warsztat stolarski.
1987 - 1989 Specjalista ds. technicznych Intester S.A.
1990 - 1991 Dyrektor Sprzedaży Intester S.A.
1991 - 1992 Specjalista ds.marketingu Qumak International.
1993 - 1994 Dyrektor Dystrybucji Qumak International.
1994 - 1997 Dyrektor Handlowy DTK Computer Polska Sp. z o.o.
1997 - 2003 Dyrektor Generalny DTK Computer Polska Sp. z o.o.
2003 - 2006 Dyrektor Działu Zamówień Publicznych NTT System Sp. z o.o.
2004 Wiceprezes Zarządu NTT System S.A.Marcin Olszewski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, uzyskał tytuł magistra ekonomii na kierunku specjalność Finanse i bankowość

Przebieg kariery zawodowej:
1999-1999 Datrontech Polska - Dyrektor Zarządzający
2000-2003 - Ingram Micro Polska sp. z o.o - Dyrektor Finansowy
2003-2013 – Regionalny Dyrektor Finansowy na Europę Wschodnią i Krajowy Dyrektor Finansowy na Polskę w okresie
2003-2017 - Fujitsu Regionalny Dyrektor Zarządzający na Europę Wschodnią i Krajowy Dyrektor Zarządzający na Polskę
2017-2020 – HP Inc.- Dyrektor Zarządzający w HP Inc. Polska
2022- obecnie - PEAK DM Consulting Ltd - właścicielRada Nadzorcza X kadencji (2022 – 2024)

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Tomasz Jacygrad
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Grzegorz Kurek
Sekretarz Rady Nadzorczej – Pan Janusz Cieślak
Członek Rady Nadzorczej – Pan Davinder Singh Loomba
Członek Rady Nadzorczej - Pan Andrzej Rymuza
Członek Rady Nadzorczej - Pani Magdalena SagałaŻYCIORYSY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Tomasz Jacygrad - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Jacygrad jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunek Finanse i Bankowość, studiował również na Singapore Management University.

Pan Tomasz Jacygrad ma ponad 15-letnie doświadczenie w sektorze finansowym w zakresie inwestycji oraz bankowości inwestycyjnej zdobyte podczas pracy w funduszach private equity oraz firmach doradczych. Swoją karierę rozpoczynał w 2007 roku w dziale doradztwa finansowego Deloitte, gdzie zajmował się projektami z zakresu wycen i doradztwa transakcyjnego. Następnie pracował przy projektach M&A w firmie doradczej CAG. Od 2010 do 2015 roku związany z branżą private equity (Penta Investments oraz Innova Capital), w tym czasie był członkiem zespołu odpowiedzialnego m.in. za inwestycję w spółkę Wirtualna Polska. Obecnie doradza spółkom w obszarze rozwoju organicznego/M&A, restrukturyzacji, optymalizacji finansowej.

Przebieg kariery zawodowej:
2007-2009: Associate / Deloitte Advisory
2009-2010: Senior Analyst / CAG
2010-2012: Investment Analyst / Penta Investments
2012-2015: Associate / Innova Capital
2016 – obecnie: inwestor i doradca

Członek Rad Nadzorczych:
Wirtualna Polska S.A. / ATM S.A. / HDOmedical Sp. z o.o. / Iglokrak Sp. z o.o.

Pan Tomasz Jacygrad spełnia kryterium niezależności członków rad nadzorczych.


Grzegorz Kurek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Kurek jest absolwentem kierunku Rachunkowość i finanse Szkoły Głównej Handlowej specjalność „Międzynarodowe Rynki Finansowe".

Przebieg kariery zawodowej:
2014 Prezes Zarządu spółki „MGW Nieruchomości”(dawniej KUREK I TRYBOŃ) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2017 Członek Rady Nadzorczej spółki „Cherrypick Games S.A.”

Pan Grzegorz Kurek nie spełnia kryterium niezależności członków rad nadzorczych.


Janusz Cieślak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Janusz Cieślak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest również absolwentem :
– Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego.
– Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej.
– Podyplomowego Studium dla Dyrektorów Zarządzających Zasobami Ludzkimi.
Pan Janusz Cieślak posiada uprawnienia (egzamin państwowy) dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Przebieg kariery zawodowej:
1965 – 1973 Handlowiec CHZ CIECH Warszawa.
1973 – 1978 Sekretarz Naukowy Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej.
1979 – 1981 Charge d’ Affaires – Radca Handlowy Polskiej Ambasady w Rangunie – Birma.
1982 – 1987 Dyrektor – Polsko – Singapurska Spółka Handlowa „POLSIN”.
1987 – 1991 Charge d’ Affaires – Radca Handlowy Polskiej Ambasady w Singapurze.
1992 – Biuro Promocji Zagranicznej Krajowej Izby Gospodarczej – przygotowanie powołania Polskiego Centrum Handlu i Promocji w Londynie.
1992 – 1995 Dyrektor – Polskie Centrum Handlu i Promocji – Londyn – Wielka Brytania.
1996 – 1999 Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia – Spółka CIECH S.A w Warszawie.
1999 – 2000 Doradca Prezesa Spółki – Ciech S.A. w Warszawie.
2001 – 2010 Wiceprezes Stowarzyszenia Polski Klub Biznesu.
2007 – 2013 Wiceprezydent Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu z siedzibą w Niemczech.
2012 Prezes Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu – Polska z siedzibą w Warszawie.

Pan Janusz Cieślak spełnia kryterium niezależności członków rad nadzorczych.

Pan Janusz Cieślak jest członkiem Komitetu Audytu Spółki IV kadencji, spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302)oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.


Davinder Singh Loomba – Członek Rady Nadzorczej

Pan Davinder Singh Loomba jest absolwentem Technicznej Uczelni Sang Nila Utama General w Singapurze (uzyskał Certyfikat of Examination „0” Level - odpowiednik polskiego licencjatu).

Przebieg kariery zawodowej:
1978 - 1984 Kontroler Techniczny Armia Singapuru.
1985 - 2000 Partner/Właściciel Lincoln Computers.
1992 Prezes Zarządu Maharaja Sp. z o.o. w likwidacji.
2016 Wspólnik Ganesh Platinum Towers.

Pan Davinder Singh Loomba nie spełnia kryterium niezależności członków rad nadzorczych.


Andrzej Rymuza – Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Rymuza jest absolwentem Technikum Łączności w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:
1992 - 1994 Inżynier serwisowy systemów UNIX w ICL Poland LTD.
1995 - 2000 Inżynier systemowy baz danych oraz Dyrektor handlowy odpowiedzialny za rynek telekomunikacyjny Sun Microsystem Poland Sp. z o.o.
2000 - 2006 Dyrektor Handlowy EMC Computer System Poland Sp. z o.o.
2006 - 2016 Wiceprezes Zarządu WASKO S.A.
2017 Wicedyrektor Generalny WASKO S.A.
2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej COIG S.A.

Pan Andrzej Rymuza nie spełnia kryterium niezależności członków rad nadzorczych.

Pan Andrzej Rymuza jest członkiem Komitetu Audytu Spółki IV kadencji, nie spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz.1089 z pozn.zm), posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.


Magdalena Anna Sagała - Członkini Rady Nadzorczej

Pani Magdalena Anna Sagała jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej specjalności Metody Ilościowe oraz Systemy informatyczne; Marketing i Zarządzanie oraz Uniwersytetu Warszawskiego specjalność Informatyka.
Pani Magdalena Anna Sagała posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Przebieg kariery zawodowej:
2001-2002 Analityk-programista w Sybase Polska Sp. z o.o.
2002-2005 Specjalista do spraw aplikacji globalnych Information Systems International Mars Inc. w Masterfoods Polska Sp. z o.o./ Mars Polska Sp. z o.o.
2006-2007 Specjalista w departamencie finansów w Masterfoods Polska Sp. z o.o./ Mars Polska Sp. z o.o.
2007-2011 Ekspert w dziale Controllingu i Zarządzania Ryzykiem Volkswagen Bank Polska S.A.; Oficer do spraw strategii Volkswagen Bank Polska S.A.
2011-2013 Manager w dziale Controllingu Volkswagen Bank Polska S.A.
2013-2016 Dyrektor Rachunkowości Volkswagen Bank Polska S.A.
2009 Prezes Zarządu Finite Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.
2020 Dyrektor Finansowy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Pani Magdalena Anna Sagała spełnia kryterium niezależności członków rad nadzorczych.

Pani Magdalena Anna Sagała jest przewodniczącą Komitetu Audytu Spółki IV kadencji, spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz.1089 z pozn.zm) oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.