NTT SYSTEM S.A.

Władze spółki

ZARZĄD NTT SYSTEM S.A.

Prezes Zarządu – Pan Tadeusz Kurek
Wiceprezes Zarządu – Pan Jacek Kozubowski
Wiceprezes Zarządu – Pan Witold MarkiewiczŻYCIORYSY CZŁONKÓW ZARZĄDU NTT SYSTEM S.A.

Tadeusz Kurek – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (dawniej Wydział Elektroniki PW), uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika na kierunku Telekomunikacja.

Przebieg kariery zawodowej:
1983 - 1984 Asystent Instytut Geofizyki PAN.
1984 - 1985 Konstruktor Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telekomunikacyjnych.
1985 - 1987 Asystent Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.
1987 - 1988 Handlowiec Comp Sp. z o.o.
1988 - 1989 Wiceprezes Zarządu Adata Sp. z o.o.
1989 - 2006 Prezes Zarządu NTT System Sp. z o.o.
2004 Prezes Zarządu NTT System S.A. ( dawniej NTT Nowy System S.A.)
2016 Członek Rady Nadzorczej Tryboń TPPI Spółka Akcyjna.
W 2006 roku został uhonorowany przez Magazyn Computer Reseller News tytułem „Postać Rynku IT roku 2005”.Jacek Kozubowski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej ( dawniej Szkoła Główna Planowania i Statystyki ), uzyskał tytuł magistra ekonomii na kierunku Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna.

Przebieg kariery zawodowej:
1981 - 1989 Główny Ekonomista, Kierownik Działu Ekonomicznego Zakład Budowlano-Remontowy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych.
III - X 1989 Kierownik Działu ADATA Sp. z o.o.
1989 - 2006 Wiceprezes Zarządu NTT System Sp. z o.o.
1999 - 2006 Prezes Zarządu NTT System Transport Sp. z o.o.
2004 Wiceprezes Zarządu NTT System S.A.Witold Markiewicz – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej, uzyskał tytuł magistra inżyniera chemika na kierunku Energochemiczne Przetwórstwo Węgla.

Przebieg kariery zawodowej:
1979 - 1985 Mistrz zmiany Wydziału Chemicznego, Kierownik zmiany Wydziału Pieców Koksowniczych , Kierownik I Oddziału Pieców Koksowniczych Huta im. Sędzimira w Krakowie.
1985 - 1986 Właściciel warsztat stolarski.
1987 - 1989 Specjalista ds. technicznych Intester S.A.
1990 - 1991 Dyrektor Sprzedaży Intester S.A.
1991 - 1992 Specjalista ds.marketingu Qumak International.
1993 - 1994 Dyrektor Dystrybucji Qumak International.
1994 - 1997 Dyrektor Handlowy DTK Computer Polska Sp. z o.o.
1997 - 2003 Dyrektor Generalny DTK Computer Polska Sp. z o.o.
2003 - 2006 Dyrektor Działu Zamówień Publicznych NTT System Sp. z o.o.
2004 Wiceprezes Zarządu NTT System S.A.Rada Nadzorcza IX kadencji (2020 – 2022)

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Przemysław Fabiś
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Davinder Singh Loomba
Sekretarz Rady Nadzorczej – Pan Grzegorz Kurek
Członek Rady Nadzorczej – Pan Janusz Cieślak
Członek Rady Nadzorczej - Pan Andrzej RymuzaŻYCIORYSY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Przemysław Fabiś – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Przemysław Fabiś jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalności „Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw”. Pan Przemysław Fabiś posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz status ACCA affiliate.

Przebieg kariery zawodowej:
2000 – 2004 Asystent w dziale audytu, Senior w dziale audytu, HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. (obecnie: Grant Thornton Frąckowiak)
2004 – 2007 Senior w dziale audytu, Manager w dziale audytu Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
2007 – 2011 Dyrektor finansowy, Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ELTEL Networks S.A.
2008 – Członek Zarządu TKC ZUST Sp. z o.o. (następnie połączona z ELTEL Networks S.A.)
2011 – 2015 / 2016 Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny ELTEL Networks S.A.
2016 – 2016 Dyrektor ds. fuzji, przejęć i zarządzania zmianą Business Unit Fixed Communication, Grupa ELTEL.
2016 Prezes Zarządu i wspólnik PF Advisory Services Sp. z o.o.
2019 Członek Rady Nadzorczej w spółce Heavy Kinematic Machines Sp. z o.o.
2020 - Członek Zarządu i wspólnik BD Advisors Sp. z o.o.

Pan Przemysław Fabiś nie spełnia kryterium niezależności członków rad nadzorczych określonych w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.
Pan Przemysław Fabiś jest przewodniczącym Komitetu Audytu Spółki III kadencji, spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz.1089) oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.


Davinder Singh Loomba – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Davinder Singh Loomba jest absolwentem Technicznej Uczelni Sang Nila Utama General w Singapurze (uzyskał Certyfikat of Examination „0” Level - odpowiednik polskiego licencjatu).

Przebieg kariery zawodowej:
1978 - 1984 Kontroler Techniczny Armia Singapuru.
1985 - 2000 Partner/Właściciel Lincoln Computers.
1992 Prezes Zarządu Maharaja Sp. z o.o. w likwidacji.
2016 Wspólnik Ganesh Platinum Towers.
Pan Davinder Singh Loomba nie spełnia kryterium niezależności członków rad nadzorczych określonych w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.Grzegorz Kurek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Kurek jest absolwentem kierunku Rachunkowość i finanse Szkoły Głównej Handlowej specjalność „Międzynarodowe Rynki Finansowe".

Przebieg kariery zawodowej:
2014 Prezes Zarządu spółki „MGW Nieruchomości”(dawniej KUREK I TRYBOŃ) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2017 Członek Rady Nadzorczej spółki „Cherrypick Games S.A.”
Pan Grzegorz Kurek nie spełnia kryterium niezależności członków rad nadzorczych określonych w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.Janusz Cieślak – Członek Rady Nadzorczej

Pan Janusz Cieślak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest również absolwentem :
– Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego.
– Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej.
– Podyplomowego Studium dla Dyrektorów Zarządzających Zasobami Ludzkimi.
Pan Janusz Cieślak posiada uprawnienia (egzamin państwowy) dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Przebieg kariery zawodowej:
1965 – 1973 Handlowiec CHZ CIECH Warszawa.
1973 – 1978 Sekretarz Naukowy Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej.
1979 – 1981 Charge d’ Affaires – Radca Handlowy Polskiej Ambasady w Rangunie – Birma.
1982 – 1987 Dyrektor – Polsko – Singapurska Spółka Handlowa „POLSIN”.
1987 – 1991 Charge d’ Affaires – Radca Handlowy Polskiej Ambasady w Singapurze.
1992 – Biuro Promocji Zagranicznej Krajowej Izby Gospodarczej – przygotowanie powołania Polskiego Centrum Handlu i Promocji w Londynie.
1992 – 1995 Dyrektor – Polskie Centrum Handlu i Promocji – Londyn – Wielka Brytania.
1996 – 1999 Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia – Spółka CIECH S.A w Warszawie.
1999 – 2000 Doradca Prezesa Spółki – Ciech S.A. w Warszawie.
2001 – 2010 Wiceprezes Stowarzyszenia Polski Klub Biznesu.
2007 – 2013 Wiceprezydent Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu z siedzibą w Niemczech.
2012 Prezes Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu – Polska z siedzibą w Warszawie.
Pan Janusz Cieślak nie spełnia kryterium niezależności członków rad nadzorczych określonych w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.
Pan Janusz Cieślak jest członkiem Komitetu Audytu Spółki III kadencji, spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz.1089) oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.Andrzej Rymuza – Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Rymuza jest absolwentem Technikum Łączności w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:
1992 - 1994 Inżynier serwisowy systemów UNIX w ICL Poland LTD.
1995 - 2000 Inżynier systemowy baz danych oraz Dyrektor handlowy odpowiedzialny za rynek telekomunikacyjny Sun Microsystem Poland Sp. z o.o.
2000 - 2006 Dyrektor Handlowy EMC Computer System Poland Sp. z o.o.
2006 - 2016 Wiceprezes Zarządu WASKO S.A.
2017 Wicedyrektor Generalny WASKO S.A.
2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej COIG S.A.
Pan Andrzej Rymuza nie spełnia kryterium niezależności członków rad nadzorczych określonych w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.
Pan Andrzej Rymuza jest członkiem Komitetu Audytu Spółki III kadencji, nie spełnia kryterium niezależności w rozumieniu Art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz.1089) oraz posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.