Informacje finansowe

NTT System S.A.

Wybrane dane finansowe - 2023 r.


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 633 666
Zysk (strata) na działalności operacyjnej21 341
Zysk (strata) brutto20 960
Zysk (strata) netto17 247
Aktywa razem454 720
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania266 418
Zobowiązania długoterminowe316
Zobowiązania krótkoterminowe266 102
Kapitał własny188 302
Kapitał zakładowy83 100
Liczba akcji [w szt.]13 547 768
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

Wskaźniki finansowe 2023

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY

1%

zysk netto/przychody ze sprzedaży

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ

1

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA

1%

zobowiązania ogólem/aktywa ogółem

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH

1%

zysk netto/aktywa ogółem

Wybrane dane finansowe - 2022 r.


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 242 166
Zysk (strata) na działalności operacyjnej29 508
Zysk (strata) brutto20 896
Zysk (strata) netto17 061
Aktywa razem377 640
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania205 664
Zobowiązania długoterminowe275
Zobowiązania krótkoterminowe205 389
Kapitał własny171 976
Kapitał zakładowy83 100
Liczba akcji [w szt.]13 547 768
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,07 zł

Wskaźniki finansowe 2022

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY

1%

zysk netto/przychody ze sprzedaży

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ

1

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA

1%

zobowiązania ogólem/aktywa ogółem

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH

1%

zysk netto/aktywa ogółem

Wybrane dane finansowe - 2021 r.


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 149 931
Zysk (strata) na działalności operacyjnej22 940
Zysk (strata) brutto20 908
Zysk (strata) netto17 607
Aktywa razem362 858
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania205 048
Zobowiązania długoterminowe242
Zobowiązania krótkoterminowe204 806
Kapitał własny157 810
Kapitał zakładowy83 100
Liczba akcji [w szt.]13 547 768
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,30 zł

Wskaźniki finansowe 2021

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY

1%

zysk netto/przychody ze sprzedaży

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ

1

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA

1%

zobowiązania ogólem/aktywa ogółem

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH

1%

zysk netto/aktywa ogółem

Wybrane dane finansowe - 2020 r.


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów786 368
Zysk (strata) na działalności operacyjnej12 933
Zysk (strata) brutto10 010
Zysk (strata) netto8 007
Aktywa razem268 196
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania125 953
Zobowiązania długoterminowe220
Zobowiązania krótkoterminowe125 733
Kapitał własny142 243
Kapitał zakładowy83 100
Liczba akcji [w szt.]13 549 416
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,15 zł
Wybrane dane finansowe w formacie XLS

Wskaźniki finansowe 2020

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY

1%

zysk netto/przychody ze sprzedaży

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ

1

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA

1%

zobowiązania ogólem/aktywa ogółem

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH

1%

zysk netto/aktywa ogółem

Wybrane dane finansowe - 2019 r.


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów536 792
Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 790
Zysk (strata) brutto5 488
Zysk (strata) netto4 474
Aktywa razem185 747
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania50 444
Zobowiązania długoterminowe217
Zobowiązania krótkoterminowe50 227
Kapitał własny135 303
Kapitał zakładowy83 100
Liczba akcji [w szt.]13 564 478
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,07 zł

Wskaźniki finansowe 2019

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY

1%

zysk netto/przychody ze sprzedaży

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ

1

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA

1%

zobowiązania ogólem/aktywa ogółem

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH

1%

zysk netto/aktywa ogółem

Wybrane dane finansowe - 2018 r.


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów384 625
Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 270
Zysk (strata) brutto5 403
Zysk (strata) netto4 484
Aktywa razem178 861
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania46 673
Zobowiązania długoterminowe2 357
Zobowiązania krótkoterminowe44 316
Kapitał własny132 188
Kapitał zakładowy83 100
Liczba akcji [w szt.]13 850 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,11 zł

Wskaźniki finansowe 2018

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY

1%

zysk netto/przychody ze sprzedaży

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ

1

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA

1%

zobowiązania ogólem/aktywa ogółem

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH

1%

zysk netto/aktywa ogółem

Wybrane dane finansowe - 2017 r.


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów461 068
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 188
Zysk (strata) brutto2 119
Zysk (strata) netto1 752
Aktywa razem174 363
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania44 848
Zobowiązania długoterminowe2 056
Zobowiązania krótkoterminowe42 792
Kapitał własny129 515
Kapitał zakładowy83 100
Liczba akcji [w szt.]13 850 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,12 zł

Wskaźniki finansowe 2017

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY

1%

zysk netto/przychody ze sprzedaży

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ

1

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA

1%

zobowiązania ogólem/aktywa ogółem

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH

1%

zysk netto/aktywa ogółem

Wybrane dane finansowe - 2016 r.


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów577 485
Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 679
Zysk (strata) brutto3 608
Zysk (strata) netto3 039
Aktywa razem240 619
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania112 856
Zobowiązania długoterminowe3 530
Zobowiązania krótkoterminowe109 326
Kapitał własny127 763
Kapitał zakładowy83 100
Liczba akcji [w szt.]13 850 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,00 zł

Wskaźniki finansowe 2016

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY

1%

zysk netto/przychody ze sprzedaży

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ

1

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA

1%

zobowiązania ogólem/aktywa ogółem

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH

1%

zysk netto/aktywa ogółem

Wybrane dane finansowe - 2015 r.


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów679 310
Zysk (strata) na działalności operacyjnej7 556
Zysk (strata) brutto5 661
Zysk (strata) netto4 931
Aktywa razem247 684
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania117 872
Zobowiązania długoterminowe4 849
Zobowiązania krótkoterminowe113 023
Kapitał własny129 812
Kapitał zakładowy83 100
Liczba akcji [w szt.]13 850 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,32 zł

Wskaźniki finansowe 2015

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY

1%

zysk netto/przychody ze sprzedaży

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ

1

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA

1%

zobowiązania ogólem/aktywa ogółem

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH

1%

zysk netto/aktywa ogółem

Wybrane dane finansowe - 2014 r.


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów725 556
Zysk (strata) na działalności operacyjnej7 550
Zysk (strata) brutto4 766
Zysk (strata) netto2 942
Aktywa razem240 902
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania113 968
Zobowiązania długoterminowe1 448
Zobowiązania krótkoterminowe112 520
Kapitał własny126 934
Kapitał zakładowy83 100
Liczba akcji [w szt.]13 850 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,15 zł

Wskaźniki finansowe 2014

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY

1%

zysk netto/przychody ze sprzedaży

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ

1

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA

1%

zobowiązania ogólem/aktywa ogółem

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH

1%

zysk netto/aktywa ogółem

Wybrane dane finansowe - 2013 r.


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów697 591
Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 392
Zysk (strata) brutto2 687
Zysk (strata) netto2 113
Aktywa razem272 410
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania148 418
Zobowiązania długoterminowe3 270
Zobowiązania krótkoterminowe145 148
Kapitał własny123 992
Kapitał zakładowy83 100
Liczba akcji [w szt.]55 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,00 zł

Wskaźniki finansowe 2013

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY

1%

zysk netto/przychody ze sprzedaży

WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ

1

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA

1%

zobowiązania ogólem/aktywa ogółem

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI W AKTYWACH

1%

zysk netto/aktywa ogółem