NTT System S.A.

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Statut NTT System S.A.

Regulamin Walnego Zgromadzenia NTT System

Regulamin Zarządu NTT System
  • Podział kompetencji Zarządu NTT System zatwierdzony przez Radę Nadzorczą dnia 30 stycznia 2019 roku


Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego w 2014 r.

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Regulacje dotyczące Dobrych Praktyk Spółek na GPW

Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie i Grupy Kapitałowej NTT System S.A. przyjęta Uchwałą przez Komitet Audytu NTT System S.A.

Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie i Grupy Kapitałowej NTT System S.A. przyjęta Uchwałą przez Komitet Audytu NTT System S.A.

Raporty z systemu EBI:


Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie i Grupy Kapitałowej NTT System S.A. przyjęta Uchwałą przez Komitet Audytu NTT System S.A

2019-04-05
Raport EBI 01/2019 - NTT System Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2017-07-19
Raport EBI 02/2017 - Powołanie Komitetu Audytu

2017-02-12
Raport EBI 01/2017 - NTT System Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk