Raporty bieżące 2012

Raport 28/2012 - Nabycie akcji własnych

Raport 27/2012 - Podpisanie umowy dostawy ze Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia

Raport 26/2012 - Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

Raport 25/2012 - Uzupełnienie raportu rocznego za 2011r.

Raport 24/2012 - Umowa kredytowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 23/2012 - Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej

Raport 22/2012 - Nabycie akcji własnych

Raport 21/2012 - Powołanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kolejną kadencję, obejmującą okres od 8 października 2012 r. do 7 października 2014 r.

Raport 20/2012 - Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 1 października 2012 r.
- Wykaz akcjonariuszy obecnych na NWZ NTT System S.A. w dniu 01.10.2012 r. posiadających co najmniej 5% głosów

Raport 19/2012 - Uchwały podjęte na NWZ w dniu 01.10.2012 r.
- Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 01 października 2012

Raport18/2012 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 1 października 2012 r. wraz z uzasadnieniem
- Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 1 października 2012 r.

Raport17/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 1 października 2012 roku
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ NTT System S.A. na dzień 1 października 2012 r.

Raport 16/2012 - Wniosek Akcjonariusza dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport 15/2012 - Nabycie akcji własnych

Raport 14/2012 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport 13/2012 - Uchwała Zarządu NTT System S.A. w sprawie nabycia akcji własnych
- Uchwała nr 1/2012/17 w sprawie nabycia akcji własnych Spółki

Raport 12/2012 - Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
- Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów

Raport 11/2012 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromaczeniu w dniu 28.06.2012 r.
- Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2012 r.

Raport 10/2012 - Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące niektórych spraw objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2012 r.
- Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania zarzadu za NTT System SA za 2011r.
- Ocena wniosku zarzadu dotycząca podziału zysku za 2011 r.
- Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011r.
- Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarzadu z dzial Grupy Kapitałowej za 2011r.

Raport 09/2012 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r. wraz z uzasadnieniem
- Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r. wraz z uzasadnieniem

Raport 08/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 28 czerwca 2012 roku
- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakręcie

Raport 07/2012 -Aneksy do umów kredytowych i umowy ramowej o linię rewolwingową z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 06/2012 - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2011 roku do publicznej wiadomości
- NTT System S.A. – wykaz informacji przekazanych w 2011 roku.

Raport 05/2012 - Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport 04/2012 - Zbycie akcji NTT System S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Zarządu

Raport 03/2012 - Zbycie akcji NTT System S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Zarządu

Raport 02/2012 - Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012

Raport 01/2012 - Uchwała Zarządu NTT System S.A. w sprawie nabycia akcji własnych
- Uchwała nr 1/01/2012 w sprawie nabycia akcji własnych Spółki