Raporty bieżące 2020

2020-05-21

14:52

Raport 17/2020 - Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok

2020-05-21

14:01

Raport 16/2020 - Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok

2020-05-14

16:39

Raport 15/2020 - Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

2020-05-12

22:03

Raport 14/2020 - Raporty roczne za 2019 r.

2020-04-27

23:52

Raport 13/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

2020-03-25

15:16

Raport 12/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

2020-03-16

14:06

Raport 11/2020 - Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność NTT System S.A.

2020-02-29

22:47

Raport 10/2020 - Rejestracja zmiany Statutu NTT System S.A.

22:47

Załącznik do raportu 10/2020 - Uchwała nr 3 NWZ 11-02-2020 - treść zmian w Statucie NTT System S.A.

22:47

Załącznik do raportu 10/2020 - Tekst jednolity Statutu NTT System S.A (uwzględniający ostatnie zmiany wprowadzone uchwałą nr 4 NWZz dnia 11 lutego 2020 roku

2020-02-28

17:18

Raport 09/2020 - Nabycie akcji własnych

2020-02-27

16:39

Raport 08/2020 - Nabycie akcji własnych

2020-02-14

14:16

Raport 07/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 roku

14:16

Załącznik do raportu 07/2020 - Wykaz akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 roku

2020-02-11

17:34

Raport 06/2020 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 roku

17:34

Załącznik do raportu 06/2020 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 roku

2020-01-31

16:18

Raport 05/2020 - Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2020 roku

2020-01-28

16:07

Raport 04/2020 - Podpisanie umowy faktoringu krajowego z Pekao Faktoring Sp.o.o.

2020-01-15

18:31

Raport 03/2020 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 r. wraz z uzasadnieniem

18:31

Załącznik do raportu 03/2020 - Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 r.

18:21

Raport 02/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 11 lutego 2020 r.

18:21

Załącznik do raportu 02/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

2020-01-02

16:43

Raport 01/2020 - Nabycie akcji własnych