Raporty bieżące 2020

2020-01-15

18:31

Raport 03/2020 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 r. wraz z uzasadnieniem

18:31

Załącznik do raportu 03/2020 - Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 r.

18:21

Raport 02/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 11 lutego 2020 r.

18:21

Załącznik do raportu 02/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A.

2020-01-02

16:43

Raport 01/2020 - Nabycie akcji własnych