Raporty bieżące 2022

2022-12-15

17:05

Raport 28/2022 Zawarcie Aneksów do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

2022-12-14

00:21

Raport 27/2022 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

00:21

Załącznik do raportu bieżącego 27/2022

2022-11-28

16:41

Raport 26/2022 Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

2022-11-19

15:15

Raport 25/2022 Powołanie członka zarządu NTT System S.A.

2022-11-17

22:59

Raport 24/2022 Prolongata zapadalności kredytu w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

2022-10-26

17:22

Raport 23/2022 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

17:22

Załącznik do raportu bieżącego 23/2022

2022-10-08

18:34

Raport 22/2022 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu NTT System S.A.

2022-09-29

19:15

Raport 21/2022 Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2022 r.

2022-07-22

16:40

Raport 20/2022 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

16:40

Załącznik do raportu bieżącego 20/2022

2022-07-15

16:13

Raport 19/2022 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

16:13

Załącznik do raportu bieżącego 19/2022

2022-07-06

17:29

Raport 18/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku.

17:29

Załącznik do raportu bieżącego 18/2022

2022-06-29

23:54

Raport 17/2022 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku

23:54

Załącznik do raportu bieżącego 17/2022

23:25

Raport 16/2022 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku

23:25

Załącznik do raportu bieżącego 16/2022

2022-06-29

02:20

Raport 15/2022 Zawarcie umowy faktoringu z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

02:10

Raport 14/2022 Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

01:03

Raport 13/2022 Zawarcie umowy o linię wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

00:16

Raport 12/2022 Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

2022-06-28

13:57

Raport 11/2022 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r.

13:57

Załącznik do raportu bieżącego 11/2022

2022-06-13

12:56

Raport 10/2022 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

12:56

Załącznik do raportu bieżącego 10/2022

2022-06-03

15:38

Raport 09/2022 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

15:38

Załącznik do raportu bieżącego 09/2022

2022-06-02

23:11

Raport 08/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 29 czerwca 2022 roku

2022-05-31

16:53

Raport 07/2022 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2021

2022-05-27

14:53

Raport 06/2022 Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp. z o.o.

2022-05-26

16:45

Raport 05/2022 Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok

2022-03-24

23:05

Raport 04/2022Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok

2022-02-18

15:42

Raport 03/2022 - Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.

2022-02-14

17:02

Raport 02/2022 - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

17:02

Załącznik do raportu bieżącego 02/2022

2022-02-01

15:34

Raport 01/2022 - Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2022 roku