NTT System S.A. – zwiększenie zysku o ponad 50 procent!

W pierwszym półroczu 2020 roku o 23 % wzrosły przychody w stosunku do 2019 roku. Zysk netto w danym okresie był wyższy o 57 % Ostateczne wyniki spółki i grupy NTT System zostaną opublikowane w dniu 30 września, po zweryfikowaniu danych przez biegłego rewidenta.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem CRN.