Najwyższa sprzedaż w historii NTT System.

"Jesteśmy dumni, że w tej sytuacji udało nam się osiągnąć bardzo dobre wyniki na tle rynku
dystrybucji IT oraz rekordowe w historii Spółki i Grupy Kapitałowej, w zakresie sprzedaży.
Przychody ze sprzedaży Spółki w 2020 r. wyniosły 786,4 mln PLN, co w porównaniu do 536,8
mln PLN osiągniętych w 2019 roku oznacza wzrost o ok. 46%. Spółka wygenerowała zysk przed
opodatkowaniem w wysokości 10,0 mln PLN oraz zysk netto w wysokości 8,0 mln PLN."

Tadeusz Kurek

Prezes zarządu NTT System S.A

https://ntt.pl/raporty-okresowe-2020/