Raporty bieżące 2019

2019-05-24

11:58

Raport 13/2019 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r. wraz z uzasadnieniem

11:58

Załącznik do raportu 13/19 - Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

11:30

Raport 12/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 25 czerwca 2019 r

11:30

Załącznik do raportu 12/19 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 25 czerwca 2019 r

2019-05-17

16:06

Raport 11/2019 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2019 roku

2019-05-10

16:17

Raport 10/2019 - Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok oraz deklaracji wypłaty dywidendy

2019-05-09

17:11

Raport 09/2019 - Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie skupu akcji spółki

16:42

Raport 08/2019 - Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok

2019-03-20

10:17

Raport 07/2019 - Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za 2018 rok

10:14

Raport 06/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

2019-03-15

11:12

Raport 05/2019 - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o.

2019-02-15

15:54

Raport 04/2019 - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o.

2019-01-29

11:26

Raport 03/2019 - Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2019 roku

2019-01-18

10:23

Raport 02/2019 - Nabycie akcji własnych

2019-01-17

11:15

Raport 01/2019 - Nabycie akcji własnych