Raporty bieżące 2024

2024-02-05

16:56

Raport 04/2024 Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.

2024-01-26

17:25

Raport 03/2024Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2024 roku

2024-01-11

14:01

Raport 02/2024 Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A

2024-01-10

12:41

Raport 01/2024 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

12:41

Raport 01/2024 RB01 powiadomienie o nabyciu akcji spółki Art 19 MAR 2024-01-09