Raporty bieżące 2024

2024-04-23

16:52

Raport 08/2024 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 r.

2024-04-25

14:54

Raport 08/2024 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

14:54

RB08 Powiadomienie o nabyciu akcji spółki Art 19 MAR 2024-04-23

2024-04-24

16:22

Raport 08/2024 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

16:22

RB08 Powiadomienie o nabyciu akcji spółki Art 19 MAR 2024-04-23

16:13

Raport 07/2024 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2023

2024-04-22

15:45

Raport 06/2024 Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok

2024-04-02

15:39

Raport 05/2024 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

15:39

RB05 Powiadomienie o nabyciu akcji spółki Art 19

2024-02-05

16:56

Raport 04/2024 Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.

2024-01-26

17:25

Raport 03/2024Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2024 roku

2024-01-11

14:01

Raport 02/2024 Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A

2024-01-10

12:41

Raport 01/2024 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

12:41

Raport 01/2024 RB01 powiadomienie o nabyciu akcji spółki Art 19 MAR 2024-01-09