Raporty okresowy 2007

RAPORT ROCZNY RS 2007
Raport roczny RS 2007
- Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
- Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 styczeń do 31 grudzień 2007 roku.
- Załącznik nr 1 - kredyty
- Załącznik nr 2 - podmioty powiązane
- Załącznik nr 3 - zdarzenia po dacie bilansu
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A.

RAPORT ROCZNY R 2007
Raport roczny R 2007
- Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
- Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.
- Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
- Pismo Prezesa Zarządu.
- Sprawozdanie finansowe za okres od 1 styczeń do 31 grudzień 2007 roku.
- Załącznik nr 1 - kredyty
- Załącznik nr 2 - podmioty powiązane
- Załącznik nr 3 - zdarzenia po dacie bilansu
- Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A.

WYNIKI FINANSOWE - IV KWARTAŁ 2007
Raport kwartalny QSr 2007 4
- Sprawozdanie jednostkowe za IV kwartał 2007
- Sprawozdanie skonsolidowane za IV kwartał 2007
- Informacja dodatkowa Q4

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAŁ 2007
Raport kwartalny QSr 2007 3
- Sprawozdanie jednostkowe za III kwartał 2007
- Sprawozdanie skonsolidowane za III kwartał 2007
- Informacja dodatkowa Q3

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY PS 2007
Skonsolidowany raport półroczny PS 2007
- Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2007
- Załącznik nr 2
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
- Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

RAPORT OKRESOWY - WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2007
Raport półroczny P-2007
- Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego
- Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2007
- Załącznik nr 2
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
- Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
- Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

WYNIKI FINANSOWE - II KWARTAŁ 2007
Raport kwartalny za II kwartał - korekta
- Raport kwartalny za II kwartał 2007 r.
- Sprawozdanie skonsolidowane za II kwartał 2007 r.
- Sprawozdanie jednostkowe za II kwartał 2007r.
- Informacja dodatkowa Q2/2007r.

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2007
Skonsolidowany raport kwartalny QI/2007 korekta
- Sprawozdanie jednostkowe kwartalne QI/2007 korekta
- Sprawozdanie skonsolidowanie kwartalne QI/2007 korekta
- Informacja dodatkowa QI/2007
Skonsolidowany raport kwartalny QI/2007
- Sprawozdanie jednostkowe kwartalne QI/2007
- Sprawozdanie skonsolidowanie kwartalne QI/2007