Raporty okresowy 2008

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2008
Skonsolidowany Raport roczny RS 2008
- Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku
- Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
- Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawionego do badaia Sprawozdań Fiansowych
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku
- Załącznik nr 1 - kredyty
- Załącznik nr 2 - zdarzenia po dacie bilansu
- Załącznik nr 3 - transakcje powiązane
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok
- Pismo Prezesa do akcjonariuszy

RAPORT ROCZNY 2008
Raport roczny R 2008
- Opinia i raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku
- Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia Sprawozdania Finansowego
- Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania Sprawozdań Finansowych
- Sprawozdanie jednostkowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
- Załącznik nr 1 - kredyty
- Załącznik nr 2 - zdarzenia po dacie bilansu
- Załącznik nr 3 - podmioty powiązane transakcje
- Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A. za 2008 rok
- Pismo Prezesa do akcjonariuszy

WYNIKI FINANSOWE - IV KWARTAŁ 2008
Raport kwartalny QSr 2008 4
- Sprawozdanie jednostkowe za IV kwartał 2008
- Sprawozdanie skonsolidowane za IV kwartał 2008
- Informacja dodatkowa Q4

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAŁ 2008
Raport kwartalny QSr 2008 3
- Sprawozdanie jednostkowe za III kwartał 2008
- Sprawozdanie skonsolidowane za III kwartał 2008
- Informacja dodatkowa Q3

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY PS 2008
Skonsolidowany raport półroczny PS 2008
- Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008
- Załącznik nr 1 - kredyty
- Załącznik nr 2 - zdarzenia po dacie bilansu
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
- Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

RAPORT OKRESOWY - WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2008
Raport półroczny P-2008
- Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego
- Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008
- Załącznik nr 1 - kredyty
- Załącznik nr 2 - zdarzenia po dacie bilansu
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
- Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
- Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

WYNIKI FINANSOWE - II KWARTAŁ 2008
Raport kwartalny QSr 2008 2
- Sprawozdanie jednostkowe za II kwartał 2008
- Sprawozdanie skonsolidowane za II kwartał 2008
- Informacja dodatkowa Q2

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2008
Raport kwartalny QSr 2008 1
- Sprawozdanie jednostkowe za I kwartał 2008
- Sprawozdanie skonsolidowane za I kwartał 2008
- Informacja dodatkowa Q1